ALLES KOMT GOED…

Het was een mooie bijeenkomst op 8 januari  in de Bürgerhalle in Gronau. De Euregio kreeg eindelijk na een halve eeuw een bestuurlijks status : ze werd een officieel intergemeentelijk samenwerkingsverband of zoals de Duitsers het noemen ‘ein Zweckverband’.

Vastigheid in het uitoefenen van de taken. Structureel werken aan het verbinden over de grenzen heen is voor de aangesloten gemeenten nu geen vrijblijvende hobby meer, maar een verplichte taak waar energie en financiële middelen ingezet moeten worden. De eerste aanzet hiertoe is al gedaan in de jaren zestig van de vorige eeuw toen door de toenmalige NL-D samenwerking in samenwerking met de beide Ministeries van Binnenlandse Zaken het rapport  ‘De Menthon Bake’ werd opgesteld. Na een halve eeuw zijn deze voorstellen nu omgezet in onze Euregio. Het was een mooie symboliek dat  er in de zaal op 8 januari in Gronau op alle tafels voor eenieder een boekwerkje op tafel werd gelegd met als titel “Kulurunterschiede im Nachbarland” – “Kultuurverschillen in het buurland”. Aan de Duitsers wordt uitgelegd hoe ‘Locker’ we staan in de omgang met elkaar en ons werk  en aan de Nederlanders wordt uitgelegd hoe stipt, formeel en consequent de Duitser door de regel is.

Zou het ook aan de cultuurverschillen hebben gelegen dat Euregio zo lang op een officiële status heeft moeten wachten ? In de schema’s in het boekje staan ook tips. Een leuke is het “Untertreiben”. We hebben als Tukkers vaak de neiging alles te relativeren en er soms de draak mee te steken. Dat komt helemaal fout over : het wordt gezien als een persoonlijke zwakte. Beter is de sterke punten te benoemen.  Ook organisatorisch en planmatig werkt de Duitser anders : alles vastleggen en je er aan houden. Wij hebben vaak de neiging te zeggen “alles komt goed” en zijn dan van plan tijdens het traject flexibel bij te sturen.

Het “alles komt goed’ is nu werkelijkheid geworden voor de Euregio ; tijd om de handen -nog meer- uit de mouwen te steken.

 

Rob Meijer

Column week 5 Beleef!