BREXIT KAPOT ?

Regelmatig schud ik meewarig het moede hoofd wanneer ik weer dat mens van Downingstreet 10 in Londen de afscheiding van Engeland van Europa hoor verdedigen.  May wal, May, nich : dat May nich doon ! Het trotse land dat eens een wereldimperium was en vroeger in vele landen ondanks de overheersing veel goeds gebracht heeft, trekt zich nu terug op haar eigen eilandje. De vele landen die vroeger veroverd zijn hebben nog steeds een band in de vorm van de Commonwealth :  een club van 52 landen die Elisabeth II nog steeds als hoofd erkennen. Daar moet je als Engelsman toch trots op zijn. Daarom zou je toch in Brussel ook de toon kunnen aangeven ?  Hoe dat allemaal mis is kunnen gaan is me nog een raadsel. In mijn tijd toen ik vaker voor de Euregio in Brussel vergaderde, herkende je direct de verschillende nationaliteiten aan hun gedrag :  de Duitser werkt plichtsgetrouw als een geoliede machine, de Fransman praat mee maar moet het altijd eerst aan z’n baas vragen, wij Nederlanders beloven samenwerking maar maken later bezwaren, de Engelsen zijn vanaf het begin tegen, maar wanneer ze akkoord zijn werken ze goed mee. Dus samenwerken tussen verschillende nationaliteiten is lastig. Zou het er aan liggen dat de Engelsen vinden dat ze in het hele Europese gebeuren niet genoeg gewaardeerd worden ?  Stoort het hun dat een eenvoudige Bundeskanzlerin de touwtjes in handen heeft ? Je kunt voor of tegen de huidige Europese samenwerking zijn, maar duidelijk is dat wanneer je er iets van wilt maken, iedereen mee moet doen.

Regering en parlement van Engeland zijn dus helemaal op het verkeerde pad : de geschiedenis herhaald zich. In het Drostenhuis Ootmarsum hangt een mooi schilderij van Willem III, hij was getrouwd met Maria Stuart II, de troonopvolgster en dochter van de koning van Groot Brittannië. In 1600 was het in de regering en parlement zodanig een zootje dat onze Willem van Oranje met een groot leger naar Engeland trok en de macht overnam samen met zijn vrouw. Onze stadhouder werd koning van Engeland. Dat waren tijden toen het staatshoofd nog de absolute macht had. Willem Alexander en Maxima naar Engeland sturen om orde op zaken te stellen,  heeft geen zin want Elisabeth II kan ze ook niet in toom houden. Nu we meemaken dat Amerika door een dorpsidioot wordt geregeerd en aan macht verliest, China geweldig in opkomst is, dan moeten we in Europa toch wel bij de les blijven,  anders hangen we in de wereld binnenkort helemaal aan de laatste tit. Maakt de Brexit veel  kapot ? Ik denk van wel. Dit gekissebis kost enorm veel geld en energie waarmee je  ook een betere samenwerking in Europa had kunnen opzetten.  Soms denk ik wel : laat ze maar, die Engelsen, ze rijden aan de verkeerde kant van de weg, ze weten niet want centimeters en kilometers zijn, ze betalen met ponden en kennen geweldige standsverschillen. Zorg maar eens eerst dat je orde op zaken stelt in eigen land, dan gaan we in de toekomst wel  kijken of we wat samen kunnen regelen.