ERVE HAZELBEKKE NUTTER BIJNA VERLOREN

De huidige boerderij De Hazelbekke in Nutter wordt in 1297 al genoemd als bezit van de Commanderie Ootmarsum, in 1800 werd de boerderij, de watermolen en landerijen als  domeingoederen van het Rijk, openbaar verkocht en werd Gerrit Hazelbekke eigenaar voor Hfl.8.000,-. Het was een van de grootste boerderijen uit die in Twente en bestond uit 10 gebinten. In de vorige eeuw kocht de familie Bouhuis de boerderij en bouwde een nieuw woonhuis en grote stallen. Aan de overzijde van het erf, aan de Vasserweg stond een windmolen uit 1846 die is afgebroken in 1960.De oude boerderij aan de Vasserweg no.32, had een watermolen waar boekweitmeel gemalen werd,deze raakte steeds meer in verval. Jan Jans maakte hiervan nog fraaie tekeningen. De watermolen werkte tot 1945 en stortte in 1961 geheel in en werd geruimd. Op dit moment staat de boerderij er nog met twee vakwerkschuren. De boerderij is niet meer bewoond en doet al bijna 30 jaar als opslag dienst en is in een bijzonder slechte staat. Veel studenten hebben als stageopdracht de boerderij in getekend tot in detail.

De gemeente Dinkelland was in het kader van het programma Natura 2000 samen met de provincie in gesprek met de familie Bouhuis over het erf en het Openluchtmuseum Ootmarsum werd benaderd om te bezien of de boerderij overgeplaatst kon worden naar het park van het museum. Het thema van het museumpark is  “Het land van Heeren en Boeren” en een boerderij van dit kaliber zou een meer kompleet beeld van de ontwikkeling van de landbouw in de vorige eeuwen in Twente, hebben kunnen geven, naast het Los Hoes en boerderij De Heinenboer. Het boerenbedrijf van de familie Bouhuis  ligt midden in een waardevol natuurgebied dat nu in het kader van Natura 2000 in de knel komt. De waterlopen moeten worden hersteld intensieve landbouw op deze plek is niet gewenst. Het dal van de Hazelbeek  is een van de mooiste wandelgebieden van Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer.

Het museum startte een overleg op samen met de Gemeente Dinkelland door gesprekken te voeren met de Provincie Overijssel, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Stichting RIBO en de Koninklijke Ned. Heidemy Overijssel. Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel zijn hierbij betrokken in het kader van Natura 2000. Dhr. Ben Olde Meierink van bureau BBA stelde een rapport op over de aanwezige bouwsubstantie en Bureau Pressler uit Gersten deed dendrologisch onderzoek. Het bleek dat de oudste balken van het gebint uit 1753 stamden. Het rapport gaf aan dat het gebouw in zeer slechte staat was, dat er veel noodmaatregelen waren genomen om het gebouw, dat vele keren aangepast en verbouwd is, overeind te houden en dat het originele interieur verdwenen was. Daarbij werd door de Rijksdienst CE als eis gesteld dat  bij een reconstructie op het museumterrein de hele erfbebouwing een plek zou moeten krijgen. Dat betekende niet alleen de boerderij maar ook twee vakwerkschuren zouden verplaatst moeten worden.

Aan de keukentafel bij de familie Bouhuis moesten we samen met de gemeente tot de slotsom komen dat de eindconclusie moet zijn dat het voor het museum niet haalbaar is de historische boerderij met watermolen “De Hazelbekke” nieuw leven te geven. Te weinig bouwsubstantie en te hoge kosten maakten dit plan te moeilijk. Jammer dat hiermee weer een stukje Twents historisch erfgoed zal gaan verdwijnen.

Rob Meijer,  Openluchtmuseum Ootmarsum