Ich heisse Piet

Het komische Duits van Nederlonders is vaak aandoenlijk. De Duitse aanhoorders laten soms hun brein op volle toeren draaien om te begrijpen wat bedoeld wordt en de Nederlanders die perfect Duits spreken, luisteren vaak met kromme tenen in hun schoenen.

GUTEN TAG, ICH HEISSE PIET, WIE HEISST DU ?

Wanneer we in Nederland voor de gezelligheid samen komen, dan willen we het ook vaak echt
gezellig maken. Onze buren grijpen dit soort bijeenkomsten ook graag aan om op verschillende zaken dieper in te gaan en een goed gesprek te voeren. De traditionele “Stammtischgespräche” zijn hiervoor een goed voorbeeld of wanneer er met regulier vergaderen geen consensus bereikt kan worden, dan wordt vaak voorgesteld elkaar te ontmoeten tijdens een “Kamingespräch”. Het ijs breken door popi te zeggen “Ich heisse Piet, wie heisst Du 7” is niet zo verstandig want ook het “Duzen” kent in het buurland een traditie. Het is in Duitsland gewoonte bij een omgang af te wachten tot de oudere de toerstemming geeft in plaats van “Sie” , “Du” te gebruiken. Een gesprek langzaam opbouwen en later “auf den Punkt kommen” is een goeie strategie. Niet gelijk bij binnenkomst zeggen “Johann, Ich möchte deine Firma übernehemen”. Nederlanders worden sowieso in het buurland vaak als slimme handelslui gezien, maar ook de het grillige van de ene dag op de andere dag van besluit veranderen, bevorderd niet het vertrouwen. Nederlanders communiceren vaak met impulsvertalingen. Bijvoorbeeld: “Durch den Bank genommen bin ich wohl einverstanden”, waarmee je bedoeld dat je het er mee eens bent maar in beter Duits zou het moeten zijn: “Genereli bin Ich einverstanden”. Of bijvoorbeeld “Wir gehen mit Ihnen ins Meer”. Je bedoeld “we gaan met u in zee” en dan kun je beter zeggen “Wir kommen ins Geschäft”. Ook zijn er van die mooie misverstanden bij grensoverschrijdende telefoongesprekken: “Können Sie mich mit Firma Hüber verbinden? “. Antwoord D : “” Haben Sie das nicht gehört, er hat Pleite gemacht”. Antwwoord NL: “Oh, und wann kommt er zurück?” Een beter antwoord was geweest “Können Sie mich verbinden mit dem Insolvenzverwalter 7”.
Nu hebben we hier in de grensstreek natuurlijk een bijzonder streepje vóór. In de informele
contacten in het buurland wordt er vaak overgegaan op het Niedersachsisch. “Met plattproatn ku’j tot in Hamburg terechte” wordt vaak gehoord. De streektalen zitten helemaal in de lift en het is een goeie zaak dat we dit gebruiken als communicatiemiddel en werkt vaak beter dan gebrekkig Duits te spreken.

Rob Meijer
2015

De schrijver is auteur van het boekje “Platzen Sie sich” : het komische Duits van de Nederlander