DE TV MET PENSIOEN ?

Moeten we er na 65 jaar mee ophouden ? De TV vergeten en ons storten op de nieuwe media en nieuwe technologie ? s’Avonds allemaal op onze eigen plek met een eigen tablet  op schoot kijken naar ons eigen geselecteerde entertainment ?  Bert van der Veer heeft het geweten : zijn boek over 65 jaar TV in Nederland kreeg op TV een opvolging met een reeks aan uitzendingen die bij menigeen het “oh,gut,ja” effect opriepen maar ook een bezinningseffect. De discussie dat het eindelijk maar eens afgelopen moet zijn met dat dictaat vanuit Hilversum. ‘Wie zijn ze wel dat ze ons in programmablokken voorschrijven wat wij moeten kijken ?’. Steeds meer mensen gaan nu al hun eigen weg in de huidige media- jungle. Is het dan afgelopen met de huidige cultuur van samen naar een voorgekauwde selectie van  TV programma’s kijken ? Als het aan Alexander Klöpping met zijn onderneming  Blendle ligt, had dat allang moeten gebeuren. Te gek voor woorden dat het monopolie in Hilversum ligt voor alles wat op TV komt en dat wij dat als makke schapen volgen. Nu we allemaal een mobiele telefoon, een tablet en een PC hebben, zakt het monopolie op nieuws, sport, films, entertainment, steeds verder weg bij de traditionele TV zenders. De komst van multitasking TV zal de bestaande omroepen ook geen goed doen. Een omslag dus. Waar gaat het heen ? Ieder voor zich kiest z’n eigen weg en met de gigantische veelheid aan informatie is het maar een kleine stap om op jouw interessegebied een echte freak te worden. Er ontstaan eenzijdige informatiestromen omdat je alleen maar bezig bent met datgene wat jij denkt dat interessant is. Dan was die oude TV nog zo gek niet :  je kreeg programma’s voorgeschoteld waarin ook dingen voorkwamen die je niet zo interessant vond, maar goed waren om te weten, maar je bleef kijken omdat er maar één zender was. En niet te vergeten : samen TV kijken was toch een familie-happening. Het was ook een sociaal gebeuren buiten de TV avond om : de andere dag op je werk en op school kon je het met elkaar hebben over wat er die avond tevoren op TV was geweest, je kon meepraten. Hoe zal dat in de toekomst zijn ? In de TV van vroeger met een voorgeschoteld programma werden ook waarden en normen ingebouwd. Doordat die programma’s nationaal werden bekeken ontstond er ook een consensus over wat wel en wat niet kon. Dat is voorbij. We krijgen nu al te maken met meer extremiteiten, verharding en grensverleggingen. Niks is meer onmogelijk. De monopoly- positie van de grote omroepen over ons beeld van de wereld bestaat niet meer. Op ons rust nu een geweldige verantwoordelijkheid : we moeten zelf keuzes maken en onze eigen mening vormen. Om dat goed te doen en er naar te handelen, zodat een leefbare wereld ontstaat, is helaas velen niet gegeven.

Rob Meijer
Oktober 2016