Column wapen Twentse Ros

Column weekbladen    Week 20  Rob Meijer

GOED GEWAPEND

Toen de textielbaronnen honderd jaar geleden Twente goed op de kaart wilden zetten, vonden ze dat er heraldiek voor Twente moest komen. Een eigen wapenschild. De van Heeks, en Janninks en Blijdensteins spraken af een afbeelding van een steigerend ros uit het buurland te halen en dat in te zetten. Het werd gebruikt voor het Rijksmuseum Twenthe, voor de Twentsche Bank in Rotterdam en bij  alle mogelijke gelegenheden waar het nuttig was de regio te profileren. Het was een afbeelding van het saksenros dat  ook gebruikt wordt door de Duitse deelstaten Niedersachsen en Noordrijn Westfalen. Toen begin jaren tachtig van de vorige eeuw Twente kans kreeg provincie te worden, werd door het toenmalige bestuur van het gemeentelijk samenwerkingsverband  ‘Gewest Twente’, een eigen regiowapen aangevraagd bij de Hooge Raad van Adel. Een vormgeving die nog niet in gebruik was, werd aan Twente toegewezen. Een fors paard, meer een Gelders trekpaard, steigerend , in zilver op een rood schild en een kroon van een Hoogheemraadschap. Een paar jaar is dat wapen gebruikt bij de campagnes en verdween van het toneel toen in 1985 het kabinet besliste dat de splitsing van Overijssel niet door ging. “We hebben altijd het paard nog “ had het motto in Twente kunnen zijn, maar nee. Het echte Twentse wapen raakt in de vergeethoek. Gedacht wordt vaak dit wapen als logo te gebruiken, maar daar is de heraldiek niet voor. Misverstanden alom omdat het twee heel verschillende zaken zijn : een huisstijl en een heraldisch wapen. Ook gemeenten hebben een heraldisch wapen en daarnaast  wordt een aparte huisstijl gebruikt voor alledag  in een eigentijdse vormgeving. Het heraldische wapen komt pas dan tevoorschijn wanneer een belangrijk document wordt opgesteld, op aktes en oorkondes. Het bestaat naast de huisstijl en geeft cachet en staat voornaam. Toepassing op Twente publicaties, certificaten, belangrijke stukken etc., zou daarom voor de hand liggen.

Jammer dat  voor Twente de eigen heraldiek niet integraal wordt erkend en gebruikt. Dat wil niet zeggen dat we jet juiste wapen niet tegenkomen : er zijn vlaggen,wimpels en vaantjes met het juiste wapen, Ter Brugge in Borne maakt  mooie Twente souvenirs met het juiste wapen, in Tubantia is het juiste wapen nu als vast element in de vormgeving opgenomen en dat doet goed. Er wordt vaak geklaagd over de gebrekkige samenwerking in Twente  :  eenheid maakt sterk. Nu hebben we een ‘wapen’,   laten we het dan ook zoveel mogelijk gebruiken….

Wie met het juiste Twentse Ros voor Twente ten strijde wil trekken, kan kosteloos een bestandje aanvragen. rp.meijer@kpnmail.nl

Rob Meijer .