IS CULTUUR DUUR ?

Bij de gemeentelijke begroting van Dinkelland zien we steeds meer het rode potlood  gaan door uitgaven voor cultuur. Een verarming en een kaalslag is er aan de gang, Geen geld voor het Openluchtmuseum Ootmarsum, de bibliotheek bijna wegbezuinigd, het zwembad moet dicht, het klooster staat nog steeds leeg, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dan praten we nog niet eens over de kunst dat tenslotte toch het belangrijkste item is voor de kern van Dinkelland met het predicaat “kunststadje van het oosten”. Na 2015 hebben de gemeente veel taken van provincie en Rijk  in het sociale domein er bij gekregen :  de zorg, jeugd, werkgelegenheid etc . Ook de centen worden hiervoor geleverd. De opvatting dat de rol van de overheid in de samenleving kleiner moet worden op dit gebied,  houdt in dat ook in de budgetten wordt gesneden. Daarmee snijden we ons als samenleving in ons eigen vel. Kunst en cultuur is allang niet meer alleen een kostenpost op de gemeentelijke begroting. Kunst en cultuur heeft een sociaal maatschappelijke betekenis, is een instrument voor kennisontwikkeling, draagt bij aan onderwijs en welzijn, geeft inwoners identiteit en eigenwaarde, is een marketing instrument en is een toeristisch highlight en onderwerp bij de gemeentelijke promotie. Daarnaast natuurlijk ook een belangrijk aspect bij de economische ontwikkeling. Ga je dan zo maar op de gemeentelijke begroting alle kunst en cultuur kappen ? Nee natuurlijk. Je laat dit onderdeel worden van de overige delen van de gemeentelijke begroting en past het in in het takenpakket van de gemeente. Ik heb uitgezocht wat gemeenten uitgeven aan kunst en cultuur. Bij het CBS is dat zo na te zien. Hieronder een tabel.

Gemeente Uitgaven Kunst en Cultuur 2016

 

Inwoners

Aantal 2016

Uitgaven per inwoner
Amsterdam €  103.824.000,- 833.624 € 125,-
Almelo €  819.000,- 72.425 €   11,-
Dinkelland €  155.000,- 26.120 €     6,-
Deventer €  5.236.000,- 98.869 €   53,-
Enschede €  13.077.000,- 158.351 €   83,-
Hengelo €  2.940.000,- 81.075 €   36,-
Hof van Twente €  1.018.000,- 34.881 €   30,-
Oldenzaal €  726.000,- 32.110 €   23,-
Ommen €  245.000,- 17.696 €   14,-
Raalte €  648.000,- 36.700 €   18,-
Steenwijkerland €  897.000,- 43.333 €   21,-
Tubbergen €  69.000,- 21.120 €     3,-
Zwolle €  11.770.000,- 124.896 €    95,-

© Gegevens ontleend aan de Begrotingswijzer van de VNG.

We staan dus als Dinkelland in Nederland – op Tubbergen na-  helemaal onderaan de lijst. Treurig dus. Volgend jaar staan de gemeentelijke verkiezingen weer voor de deur. Het is een eenmalig moment voor ons om die partij en nieuw gemeentebestuur te kiezen die oog heeft voor een verstandige balans in onze Dinkellandse samenleving. En daar hoort kunst en cultuur bij en daarbij kan Ootmarsum een speerpunt zijn. Hopelijk houden de opstellers van de politieke programma’s in Dinkelland daar straks rekening mee.