KIEK OE IS AN

WARK’N AN  ‘N PLEZEERIG LÉEM’N.

WAT WIL IE

EN

WAT KO’J….

 

OARIGHEID AN ENE KRIEG’N…………..…. MOOND LÖSSE DOON

LEUG GEVEUL IN ’T LIEF……………….…… ENE ANROOP’N

BEGREPP’N WIL’N WODN…………………… VÖLLE PROAT’N

VÖLLE VROAGN HEBBN……………………… NOAVROAGN

MEER WIL’N DAN A’J KÖNNT………..…….  LOAT GOAN

OE AAIT HELLIG MAAK’N……………..……. HÉENIG AN DOON

WAT ONMEUNDIG MOOI VIND’N………..…. OETSPREKK’N

 

Rob Meijer

Oatmössche 2017